Image

Atrium na Žižkově

  • 9 Listopad, 2019(15:00 - 16:15)
  • Čajkovského 12, 130 00, Praha

V Atrium na Žižkově se setkáme s italským duem z Pescary, složeného z flétnisty Sachy De Ritis a klavíristky Michela De Amicis. V úvodu zazní flétnové operní fantazie italských skladatelů Raffaela Galliho a Giulia Briccialdiho. Poté si budeme moci poslechnout úpravu Lenského árie z Čajkovského Evžena Oněgina. V druhé části umělci zahrají Sonatinu G Dur Antonína Dvořáka. Na závěr uslyšíme Brilantní fantazii na motivy z opery Carmen francouzského skladatele Françoise Borna

18. ročník

Tóny nad Městy

Vstupenky