Image

Městské divadlo Děčín

  • 23 Listopad, 2022(19:00 - 20:30)
  • Teplická 587/75, 405 02, Děčín

V Městském divadle v Děčíně uslyšíme vynikající italské duo, složené z violloncelisty Luca Provenzaniho a klavíristky Fabiani Barbini. Společně je uslyšíme v Elegii c moll Gabriela Faurého, v Sonátě g moll Ludwiga van Beethovena, v dílé italského skladatele Vita Frazziho Legenda pro violoncello a klavír a na závěr večera v Sonátě e moll Johannese Brahmse. „Koncert se koná za finanční podpory statutárního města Děčín.“

21. ročník

Tóny nad Městy

Vstupenky