Image

Henryk Błażej

V roce 1976 absolvoval Krakovskou hudební akademii u prof. W. Chudziaka. Jako sólista a komorní hráč koncertuje nejenom v Polsku, ale i v po celé Evropě, Severní a Jižní Americe a na Středním a Dálném východě, v takových slavných koncertních sálech jako: Wigmore Hall, St. Martin-in-the-Fields, Barbican Center, Purcell Room, St. John Smith Square, Bing Theatre (Los Angeles), Carnegie Hall a Lincoln Center (New York), Salle de Gaveaux (Paříž) ... Od roku 1994 spolupracuje s Teresou Kaban, ředitelkou Mezinárodního festivalu zapomenuté hudby v polském Tarnově. Často je zván k přednáškám a mistrovským kurzům na konzervatořích v Polsku, USA, Itálii a Německu a působí jako porotce na mezinárodních flétnových soutěžích.

Zúčastnil se mistrovských kurzů u mezinárodně uznávaných flétnistů Jean-Pierra Rampala a Jamese Galwaye. Jako sólista vystupoval s řadou symfonických orchestrů v Polsku, České republice, Chorvatsku, Německu, Slovensku, Španělsku, Francii, Itálii, na Ukrajině …Henryk často vystupoval pro rozhlasové a televizní stanice v Polsku i v zahraničí, včetně řady živých koncertů. Nahrál několik CD pro Dux a Inter-Art. V letech 1991 až 1995 působil jako umělecký ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Sandomierz. V roce 2016 obdržel za své umělecké dílo čestnou cenu města Tarnově a byl oceněn ministrem kultury a národního dědictví odznakem „Meritorious for Polish Culture“.

Henryk Błażej 3

20. ročník

Tóny nad Městy

Vstupenky