Image

  Stania Ramešová

  Již během studia na Pražské konzervatoři u prof. Evy Vyskočilové se tato mladá harfenistka představila na festivalech doma i v zahraničí (Smetanova Litomyšl, Pardubické hudební jaro,...). V průběhu studia zakládá spolu s ruskou harfenistkou Irinou Krapuchinou harfové duo "Aiolova harfa" a s rozsáhlým cyklem koncertů "Hudba pro harfu od XVII. století do současnosti" sklízely úspěchy na koncertech v Moskvě, Petěrburgu a Vladimíru. Vyvrcholením této hudební spolupráce bylo vystoupení ve Falconer Centre v Kodani. Po ukončení studia navštěvovala soukromé konzultace u prof. Patrase, Storcka a prof. dr. Würtzlera.

  Po studiu na Pražské konzervatoři pokračovala ve studiu na Moskevské konzervatoři P.I. Čajkovského pod vedením prof. a přední ruské harfenistky Olgy Erdeli. V roce 1992 absolvovala turné s Kyjevským symfonickým orchestrem po Itálii, Polsku a Ukrajině. Vystupuje s houslistou Romanem Fedčukem v duu „Renaissance“ a zároveň jako sólistka spolupracuje s mezinárodním ansámblem sólistů „Concertino“, s nímž absolvuje i koncertní turné po Španělsku v roce 1997. V témže roce spolu s Romanem Fedčukem a německou sopranistkou Reginou Renzowou vydala nevšedně pojaté CD s názvem „Mistři romantismu“. S tímto obsazením se také úspěšně představili na koncertnímturné v červnu 2001 a v září 2003 v Japonsku. Své hudební znalosti úspěšně zúročuje jako profesorka Brněnské konzervatoře.

  Stania Ramešová 2

  21. ročník

  Tóny nad Městy

  Vstupenky