Image

    Stanislav Bogunia

    Po studiích na ostravské konzervatoři dále studoval dirigování na pražské Hudební fakultě Akademie múzických umění, kterou pod vedením Václava Neumanna úspěšně dokončil v roce 1980. Poté po mnoho let působil jako doprovodný klavírista a komorní hráč. Kromě toho také působil jakožto sbormistr i dirigent, vykonával funkci šéfdirigenta Západočeského symfonického orchestru a dirigenta Janáčkovy filharmonie Ostrava. Jako sbormistr působil u Pěveckého sboru Českého rozhlasu, v Českém rozhlasu působí dodnes jako jeden z dirigentů Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Jeho umění měli možnost poznat posluchači téměř na celém světě, od Jižní Ameriky až po Japonsko. Mnoho let působí jako hudební pedagog na Hudební fakultě pražské AMU.

    21. ročník

    Tóny nad Městy

    Vstupenky